Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, sinh thái tại xã Hiền Lương

Khu đô thị nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa, sinh thái tại xã Hiền Lương được quy hoạch xây dựng thành 9 khu chức năng chính, mang tính chuyên biệt, đặc trưng gồm: Khu vực trung tâm du khách; Khu công viên văn hóa Mẹ; Khu thể thao mạo hiểm kết hợp dã ngoại; Khu đảo trải nghiệm; khu nghỉ dưỡng cao cấp; Khu nghỉ điều dưỡng; Khu rừng sinh thái tự nhiên; Khu nông nghiệp sinh thái; Khu cây xanh cảnh quan.

Diện tích khu đất là 361,5ha. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 964,2 tỉ đồng.

Hiện trạng đất chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó, đất nông nghiệp 232,42 ha; nhóm đất phi nông nghiệp: 126,11ha; nhóm đất chưa sử dụng 1,97ha.

Về yêu cầu cơ bản của dự án, phần đất không tác động (đất hiện trạng giữ lại không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất thuê mặt nước, môi trường rừng), diện tích 262,25ha, bao gồm: Mặt nước; khu rừng sinh thái tự nhiên; khu nông nghiệp sinh thái và một số diện tích rừng sản xuất nằm phân tán tạo không gian cảnh quan sinh thái cho khu vực. Phần đất có tác động, diện tích 99,25ha, đất xây dựng các khu chức năng.

Thời hạn hoạt động của dự án dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án chia thành 3 giai đoạn. Năm 2021-2022 thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng, PCCC…;

Năm 2022-2025 khởi công đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án. Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.