Có thể làm Sổ đỏ online từ 20/5/2023, có đúng không?

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể làm Sổ đỏ online từ 20/5/2023, có đúng không?
Một trong những văn bản rất quan trọng vừa được Chính phủ ban hành vừa qua là Nghị định 10 sửa đổi loạt các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai, có hiệu lực từ 20/5/2023. Nghị định này có đề cập đến việc làm Sổ đỏ online.

Chính thức được làm Sổ đỏ online từ 20/5/2023?
Tại Nghị định 10, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, tức là Sổ đỏ trên môi trường điện tử đã được nhắc đến.
Tuy nhiên,không có nghĩa đến bây giờ Chính phủ mới quy định về việc cấp Sổ đỏ online, mà thực chất đã từng đề cập đến việc thủ tục hành chính về đất đai qua mạng tại Nghị định 148 năm 2020. Cụ thể, khi đó Chính phủ quy định:

Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ

Tức là ở thời điểm đó, việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đất, trong đó có thủ tục cấp Sổ đỏ bằng hình thức online đã được quy định, nhưng cần căn cứ vào điều kiện thực tế ở từng địa phương.

Đến Nghị định 10 năm 2023, Chính phủ quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn về việc cấp Sổ đỏ online như sau:

– Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công;

– Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

– Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Như vậy, quy trình của việc cấp Sổ đỏ online đã được quy định tương đối chi tiết, tuy nhiên để thực thi được việc này hay không phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực, hạ tầng công nghệ của các địa phương.

Được biết hiện nay trên cả nước, chưa có bất cứ địa phương nào chính thức áp dụng việc cấp sổ đỏ online và cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc triển khai mà mới chỉ dừng lại ở bước chuẩn bị.

Do đó, quy định thì đã có, hành lang pháp lý đã tương đối rõ ràng, nhưng vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Đây là lý do mà dù rất muốn, nhưng người dân vẫn chưa thể làm Sổ đỏ online từ 20/5/2023.
Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu hiện nay như thế nào?
Việc làm thủ tục cấp Sổ đỏ hiện nay vẫn đang áp dụng bằng hình thức trực tiếp, tức là người dân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ, đóng các khoản tiền cần thiết và chờ đợi kết quả giải quyết, sau đó đến cơ quan đăng ký đất đai để nhận kết quả, rất mất thời gian và tốn nhiều công sức.

Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu cụ thể gồm các bước sau:

Bước 1: Người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cấp Sổ đỏ hợp lệ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại:

Tại UBND cấp xã nơi có đất, hoặc
Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Tại bộ phận một cửa cấp huyện.
Bước 3: Thực hiện các nghĩa vụ tài chính

Người dân đóng lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ (nếu có). Khi hoàn thành, người dân giữ lại giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi nhận Sổ.

Bước 4: Nhận Sổ đỏ

Người dân đến nơi nộp hồ sơ để nhận Sổ trực tiếp.

Thời gian giải quyết thủ tục làm Sổ đỏ theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP là không quá 30 ngày và không quá 40 ngày với các trường hợp đặc biệt.

Nguồn : Luật Việt Nam 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *